Výzva na spoluprácu

Predmet výskumu

Redukcia bariér pre organizácie pre identifikáciu najvhodnejších kandidátov na trhu pomocou dlhodobého programu podpory, identifikácie spôsobilostí a cieleného rozvoja komunity kandidátov. Viac

Cieľ výskumu

Identifikovať a získať najvhodnejšieho kandidáta z komunity záujemcov, vďaka odkrytiu jeho reálneho a validovaného profilu spôsobilostí, s vyššou efektivitou a nižšími nákladmi ako bežné postupy recruitmentu. Viac

Cieľ aktivity

Posunúť teoretický výskum na aplikovaný - užitý výskum s potvrdením alebo vyvrátením téz a konceptov.

candidates flow

Zapojenie sa do projektu

Možnosť prvá - zaslanie námetu - situácie, ktorú môžeme simulovať a preveriť. Výstupom bude štúdia uskutočniteľnosti - feasibility study.

Možnosť druhá - minor pilot - otestovanie služby na jednej pozícii v trvaní do troch mesiacov, s redukovanou funkcionalitou. Výstupom bude report kandidátov pre túto pozíciu.

Možnosť tretia - major pilot - riešenie problému so všetkými funkcionalitami. Výstupom bude služba s nastavenými SLA a kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti.

Chcete viac informácií?

Zavolajte mi na číslo +421 903 556 725